It is better to do what matters most now, than to watch all hope slip away over time.

gb copy It is better to do what matters most now, than to watch all hope slip away over time.
es copy Es mejor hacer lo que más importa ahora, que para ver toda la esperanza se escape durante la hora.
nl copy Het is beter om te doen wat het meest telt nu, dan om naar te kijken alle hoop weg te glijden in de tijd.
fr copy Il est préférable de faire ce qui importe le plus maintenant, que de regarder tout espoir filer sur l’heure.
de copy Es ist besser, zu tun, was am wichtigsten ist jetzt, als zu beobachten, alle Hoffnung weg gleiten über die Stunde.
CN67867 這是更好地做什麼,最重要的現在,而不是看所有的希望溜走隨著時間的推移。
Sweden Det är bättre att göra det som betyder mest nu, än att titta på allt hopp glida bort över tiden.
rus7897 Лучше делать то, что самое главное сейчас, чем смотреть всякую надежду ускользнуть с течением времени.
4523turkey Bu zaman içinde uzak tüm umut kayma izlemek yerine, artık en önemli şey yapmak daha iyidir.
images E ‘meglio fare ciò che più conta oggi, oltre a guardare tutti scivolare via la speranza nel tempo.
indonesiaID Hal ini lebih baik untuk melakukan apa yang paling penting sekarang, daripada menonton semua harapan menyelinap pergi dari waktu ke waktu.

About Akhi Soufyan

If you see goodness from me, then that goodness is from The Creator. You should be thankful to The Creator for all of that. Cause I'm not the architect of that. I'm only the...the recipient. If you see weakness or shortcoming in me it's from my own weakness or shortcoming. And I ask The Creator and the people to forgive me for that. _______________________________ Website eigenaar voor een betere wereld en doel, niet gericht op verdiensten van geld maar goede daden. In de naam van Allah, de Barmhartige. Als je goedheid van mij ziet, dan is dat de goedheid van de Schepper (God). Wees De Schepper dankbaar voor dat. Want ik ben daar niet de architect van, ik ben alleen de ontvanger.

Posted on May 29, 2014, in QUOTES and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: