NEDERLANDS

banner_11

1. Al-Fatihah (Het Begin)
2. Al-Baqarah (De Koe)
3. Al-Imraan (Het Huis van Imraan)
4. An-Nisaae (De Vrouwen)
5. Al-Maaa’idah (Het Voedsel)
6. Al-An’aam (Het Vee)
7. Al-Aa’raaf (De Verheven Plaatsen)
8. Al-An’faal (De Oorlogsbuit)
9. At-Taubah (Berouw)
10. Yoenoes (Jonas)
11. Huud
12. Yuusuf (Jozef)
13. A-Ra’d (De Donder)
14. Ibrahiem (Abraham)
15. Al-Hidjr (Het Rotsachtige Pad)
16. A-Nahl (De Bij)
17. Al-Israa, Banie Israa’iel (De Nachtelijke Toch, De Kinderen van Israel)
18. Al-Kahf (De Spelonk)
19. Marjam (Maria)
20. Taahaa
21. Al-Anbiyaae (De Profeten)
22. Al-Hadj (De Pelgrimstocht)
23. Al-Mominoen (De Gelovigen)
24. A-Noer (Het Licht)
25. Al-Forqaan (Het Criterium)
26. A-Shoe’araae (De Dichters)
27. A-Naml (De Mieren)
28. Al-Qasas (De Verhalen)
29. Al-Ankaboet (De Spin)
30. A-Roem (De Romeinen)
31. Loqmaan
32. A-Sadjdah (De Aanbidding)
33. Al-Ahzaab (De Bondgenoten)
34. Sabae (De Stad van Saba)
35. Faatir (De Schepper)
36. Yaa Siiin
37. As-Saaaf-faat (Degenen Die Zich in Rijen Scharen)
38. Saaad
39. A-Zomar (De Groepen)
40. Ghaafir (De Vergever)
41. Fussilat
42. Asj-Sjuuraa (Het Beraad)
43. Zugruf (Goud)
44. A-Dokhaan (De Rook)
45. Al-Djaathiah (Het Knielen)
46. Al-Ahqaaf (Bochtige Zandpaden)
47. Mohammed
48. Al-Fat’h (Overwinning)
49. Al-Hodjoraat (De Vertrekken)
50. Qaaf
51. A-ddaariyaat (De Winden die verspreiden)
52. A-Toer (De Berg)
53. A-Nadjm (De Ster)
54. Al-Qamar (De Maan)
55. A-Rahmaan (De Erbarmer)
56. Al-Waaqiah (De Onoverkomenlijke Gebeurtenis)
57. Al-Hadied (Het Ijzer)
58. Al-Modjaadalah (De Pleitende Vrouw)
59. Al-Hasjr (De Verbanning)
60. Al-Momtahanah (De Vrouw Die Ondervraagd Wordt)
61. A-Ssaff (De Gelederen)
62. Al-Djomo’ah (De Vrijdag)
63. Al-Monaafiqoen (De Hypocrieten)
64. At-Taghaabun (De Manifestatie van Verliezen)
65. At-Talaaq (De Scheiding)
66. At-Tahriem (Het Verbod)
67. Al-Mulk (Het Koninkrijk)
68. Al-Qalam (De Pen)
69. Al-Haaaqqah (De Zekere Waarheid)
70. Al-Ma’aaridj (De Wegen van Opstijging)
71. Nuuh (Noach)
72. Al-Djinn (De Djinn)
73. Al-Muzzammil (Degene Die Zichzelf Bedekt)
74. Al-Muddassir (Degene Die Zich Ontwikkelt)
75. Al-Qiyaamah (De Opstanding)
76. Al-Insaan (De Mens)
77. Al-Mursalaat (Degenen Die Gezonden Zijn)
78. An-Naba’ (De Aankondiging)
79. An-Naazi’aat (Degenen Die Verlangen)
80. Abasa (Hij Fronste)
81. A-Takwier (Het Opvouwen)
82. Al-Infitaar (Het Klievende)
83. Al-Motaffifien (Daden in fraude)
84. Al-Inshiqaaq (De Splijting)
85. Al-Boroedj (De Tekens van de Zodiak)
86. A-Taariq (De Nachtelijke Bezoeker)
87. Al-A ‘laa (De Allerhoogste)
88. Al-Ghaashiyah (De Overweldigende Gebeurtenis)
89. Al-Fadjr (De Dageraad)
90. Al-Balad (De Stad)
91. A-Shams (De Zon)
92. A-Lail (De Nacht)
93. A-Dhohaa (De Glorieuze Ochtend)
94. A-Sharh (De Expansie)
95. A-Tien (De Vijg)
96. Al-Alaq (Het Geronnen Bloed)
97. Al-Qadr (De Waardevolle Nacht)
98. Al-Bayyinah (Het Uitsluitende Bewijs)
99. A-Zalzalah (Het Geschudene)
100. Al-Aadi’yaat (Zij Die Rennen)
101. Al-Qaari’ah (De Ramp)
102. A-Takaathur (Opstapelen)
103. Al-Asr (De Tijd door de Tijden)
104. Al-Homazah (De Schandaal Verspreider)
105. Al-Fiel (De Olifant)
106. Qoraish
107. Al-Maa’oen (Handelen uit Goedheid)
108. Al-Kauthar (Overvloed)
109. Al-Kaafiroen (De Ongelovigen)
110. A-Nasr (De Overwinning)
111. Al-Masad, Al-Lahab (De Palmvezel, De Vlam)
112. Al-Ichlaas (De Eenheid)
113. Al-Falaq (De Dauw)
114. An-Naas (De Mensheid)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: