Knowing the difference between right & wrong is one thing, showing it in your actions is another.

gb copy Knowing the difference between right & wrong is one thing, showing it in your actions is another.
es copy Saber la diferencia entre el bien y mal es una cosa, que muestra en sus acciones es otra.
nl copy Het kennen van het verschil tussen goed en kwaad is een ding, te laten zien in je acties is een ander.
fr copy Connaître la différence entre le bien et de mal est une chose, le montrant dans vos actions est une autre.
de copy Die Kenntnis der Unterschied zwischen richtig und falsch ist eine Sache, zeigt es in Ihrer Aktionen ist eine andere.
CN67867 知情權與錯誤之間的區別是一回事,它顯示在你的行動是另一回事。
Sweden Att veta skillnaden mellan rätt och fel är en sak, visar det i dina handlingar är en annan.
rus7897 Зная разницу между правой и неправильно это одно, показывая его в своих действиях это совсем другое.
4523turkey Doğru ve yanlış arasındaki farkı bilmek eylemlere bunu gösteren bir şey başka bir şeydir.
images Conoscere la differenza tra giusto e sbagliato è una cosa, mostrando nelle vostre azioni è un altro.
indonesiaID Mengetahui perbedaan antara benar dan salah adalah satu hal, menunjukkan hal itu dalam tindakan Anda adalah hal lain.

About Akhi Soufyan

If you see goodness from me, then that goodness is from The Creator. You should be thankful to The Creator for all of that. Cause I'm not the architect of that. I'm only the...the recipient. If you see weakness or shortcoming in me it's from my own weakness or shortcoming. And I ask The Creator and the people to forgive me for that. _______________________________ Website eigenaar voor een betere wereld en doel, niet gericht op verdiensten van geld maar goede daden. In de naam van Allah, de Barmhartige. Als je goedheid van mij ziet, dan is dat de goedheid van de Schepper (God). Wees De Schepper dankbaar voor dat. Want ik ben daar niet de architect van, ik ben alleen de ontvanger.

Posted on April 30, 2014, in QUOTES and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: