At the time of reciting Quran, realize the beautiful manner of divine glory & think that what u recite is not human words.

gb copy At the time of reciting Quran, realize the beautiful manner of divine glory & think that what u recite is not human words.
es copy En el momento de recitar el Corán, darse cuenta de la manera hermosa de la gloria divina y creo que lo que u no es recitar las palabras humanas.
nl copy Op het moment van het reciteren van de Koran, het realiseren van de prachtige manier van goddelijke glorie en denken dat wat u reciteren is geen menselijke woorden.
fr copy Au moment de la récitation du Coran, de réaliser la belle manière de la gloire divine et pense que ce n’est pas u réciter des paroles humaines.
de copy Zu der Zeit des Koran zu rezitieren, erkennen die schöne Art und Weise der göttlichen Herrlichkeit und denke, dass das, was u rezitieren ist nicht menschliche Worte.
CN67867 在背誦古蘭經的時間,實現神聖光輝美麗的方式和認為什麼ü背誦不是人話。
Sweden Vid tidpunkten för recitera Koranen, inser vackert sätt av gudomlig härlighet och tror att det som u recitera är inte mänskliga ord.
rus7897 На момент читает Коран, реализовать красивую манеру божественной славы и думаю, что то, что у читать не человеческие слова.
4523turkey Kur’an-ı Kerim okuyan zamanda, ilahi zafer güzel şekilde gerçekleştirmek ve ne u ezberden insan kelime olmadığını düşünüyorum.
images Al momento di recitare Corano, realizzare la bella maniera di gloria divina e pensare che quello che u recitare non è parole umane.
indonesiaID Pada saat membaca Quran, menyadari cara yang indah kemuliaan ilahi & berpikir bahwa apa yang u membaca bukanlah kata-kata manusia.

About Akhi Soufyan

If you see goodness from me, then that goodness is from The Creator. You should be thankful to The Creator for all of that. Cause I'm not the architect of that. I'm only the...the recipient. If you see weakness or shortcoming in me it's from my own weakness or shortcoming. And I ask The Creator and the people to forgive me for that. _______________________________ Website eigenaar voor een betere wereld en doel, niet gericht op verdiensten van geld maar goede daden. In de naam van Allah, de Barmhartige. Als je goedheid van mij ziet, dan is dat de goedheid van de Schepper (God). Wees De Schepper dankbaar voor dat. Want ik ben daar niet de architect van, ik ben alleen de ontvanger.

Posted on April 26, 2014, in QUOTES and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: