In relationships, common experiences unite your past, but common dreams unite your future.

gb copy In relationships, common experiences unite your past, but common dreams unite your future.
es copy En las relaciones, experiencias comunes unen su pasado, pero los sueños comunes unen su futuro.
nl copy In relaties, gemeenschappelijke ervaringen verenig je verleden, maar gemeenschappelijke dromen verenigen je toekomst.
fr copy Dans les relations, les expériences communes s’unissent votre passé, mais des rêves communs unissent votre avenir.
de copy In Beziehungen, gemeinsame Erfahrungen zu vereinen Vergangenheit, aber gemeinsame Träume vereinen Ihre Zukunft.
CN67867 Zài rénjì guānxì zhōng, gòngtóng de jīnglì tuánjié nǐ de guòqù, dàn gòngtóng de mèngxiǎng níngjù nǐ de wèilái.
Sweden I relationer, gemensamma erfarenheter förenar ditt förflutna, men gemensamma drömmar förena din framtid.
rus7897 V otnosheniyakh , obshchiy opyt ob”yedinit’ svoye proshloye , no obshchiye mechty ob”yedinit’ svoye budushcheye.
4523turkey Ilişkilerde, ortak deneyimler geçmişini birleştirmek, ama ortak hayaller gelecek birleştirmek.
images Nelle relazioni, esperienze comuni uniscono tuo passato, ma i sogni comuni uniscono il vostro futuro.
indonesiaID Dalam hubungan, pengalaman umum menyatukan masa lalu Anda, tapi mimpi umum bersatu masa depan Anda.

About Akhi Soufyan

If you see goodness from me, then that goodness is from The Creator. You should be thankful to The Creator for all of that. Cause I'm not the architect of that. I'm only the...the recipient. If you see weakness or shortcoming in me it's from my own weakness or shortcoming. And I ask The Creator and the people to forgive me for that. _______________________________ Website eigenaar voor een betere wereld en doel, niet gericht op verdiensten van geld maar goede daden. In de naam van Allah, de Barmhartige. Als je goedheid van mij ziet, dan is dat de goedheid van de Schepper (God). Wees De Schepper dankbaar voor dat. Want ik ben daar niet de architect van, ik ben alleen de ontvanger.

Posted on February 23, 2014, in QUOTES and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: