The more time you spend complaining about your problems, the less time you’ll have to enjoy your blessings.

gb copy The more time you spend complaining about your problems, the less time you’ll have to enjoy your blessings.
es copy Cuanto más tiempo usted pasa quejándose de sus problemas, menos tiempo tendrás para disfrutar de sus bendiciones.
nl copy Hoe meer tijd je besteedt klagen over je problemen, hoe minder tijd je hebt om je zegeningen te genieten.
fr copy Le temps que vous passez plaindre de vos problèmes, moins de temps vous aurez pour profiter de vos bénédictions.
de copy Je mehr Zeit Sie beschweren sich über Ihre Probleme verbringen, desto weniger Zeit müssen Sie Ihren Segen zu genießen.
CN67867 Gèng duō de shíjiān huā zài nǐ bàoyuàn nǐ de wèntí, zài gèng duǎn de shíjiān, nǐ bìxū xiǎngshòu nǐ de zhùfú.
Sweden Ju mer tid du spenderar klagar om dina problem, desto mindre tid har du att njuta av dina välsignelser.
rus7897 Чем больше времени вы проводите жаловаться о своих проблемах, тем меньше времени вам придется наслаждаться благословения.
4523turkey Eğer sorunlar hakkında şikayetçi harcamak daha fazla zaman, daha az zaman size nimetler zevk gerekecek.
images Il tempo che spenderai in più lamentano i problemi, meno tempo si dovrà godere le vostre benedizioni.
indonesiaID Semakin banyak waktu yang Anda habiskan mengeluh tentang masalah Anda, semakin sedikit waktu Anda harus menikmati berkat-berkat Anda.

About Akhi Soufyan

If you see goodness from me, then that goodness is from The Creator. You should be thankful to The Creator for all of that. Cause I'm not the architect of that. I'm only the...the recipient. If you see weakness or shortcoming in me it's from my own weakness or shortcoming. And I ask The Creator and the people to forgive me for that. _______________________________ Website eigenaar voor een betere wereld en doel, niet gericht op verdiensten van geld maar goede daden. In de naam van Allah, de Barmhartige. Als je goedheid van mij ziet, dan is dat de goedheid van de Schepper (God). Wees De Schepper dankbaar voor dat. Want ik ben daar niet de architect van, ik ben alleen de ontvanger.

Posted on January 9, 2014, in QUOTES and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: