When we take very drastic measures to solve a problem we could be creating a much bigger problem.

gb copy When we take very drastic measures to solve a problem we could be creating a much bigger problem.
es copy Cuando tomamos medidas muy drásticas para resolver un problema que podríamos estar creando un problema mucho mayor.
nl copy Als we heel drastische maatregelen om een probleem op te lossen kunnen we het creëren van een veel groter probleem.
fr copy Lorsque nous prenons des mesures très draconiennes pour résoudre un problème que nous pourrions être en train de créer un problème beaucoup plus important.
de copy Wenn wir sehr drastische Maßnahmen, um ein Problem zu lösen konnten wir die Schaffung eines viel größeren Problems.
CN67867 當我們採取非常嚴厲的措施來解決一個問題,我們可以創建一個更大的問題。
Sweden När vi tar mycket drastiska åtgärder för att lösa ett problem som vi kan skapa ett mycket större problem.
rus7897 Когда мы берем очень решительные меры, чтобы решить проблему, мы могли создавать гораздо больше проблем.
4523turkey Biz sorunu çözmek için çok ciddi önlemler almak zaman biz çok daha büyük bir sorun yaratıyor olabilir.
images Quando prendiamo misure molto drastiche per risolvere un problema potremmo creando un problema molto più grande.
indonesiaID Ketika kita mengambil langkah-langkah yang sangat drastis untuk memecahkan masalah kita bisa menciptakan masalah yang lebih besar.

About Akhi Soufyan

If you see goodness from me, then that goodness is from The Creator. You should be thankful to The Creator for all of that. Cause I'm not the architect of that. I'm only the...the recipient. If you see weakness or shortcoming in me it's from my own weakness or shortcoming. And I ask The Creator and the people to forgive me for that. _______________________________ Website eigenaar voor een betere wereld en doel, niet gericht op verdiensten van geld maar goede daden. In de naam van Allah, de Barmhartige. Als je goedheid van mij ziet, dan is dat de goedheid van de Schepper (God). Wees De Schepper dankbaar voor dat. Want ik ben daar niet de architect van, ik ben alleen de ontvanger.

Posted on January 4, 2014, in QUOTES and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: