Mistakes are the stepping stones to wisdom, we learn from error, we become wise by understanding problems.

gb copy Mistakes are the stepping stones to wisdom, we learn from error, we become wise by understanding problems.
es copy Los errores son los peldaños hacia la sabiduría, podemos aprender de error, llegamos a ser sabios mediante la comprensión de los problemas.
nl copy Fouten zijn de stepping stones naar wijsheid, leren we van fouten, worden we wijs door het begrijpen van problemen.
fr copy Les erreurs sont les tremplins vers la sagesse, nous apprenons de nos erreurs, nous devenons sages par la compréhension des problèmes.
de copy Fehler sind die Trittsteine​​, um Weisheit, erfahren wir aus Fehler, wir weise durch das Verständnis zu Problemen werden.
CN67867 Cuòwù shì diànjiǎoshí zhìhuì, wǒmen cóng cuòwù xuéxí, wǒmen biàn de cōngmíngliǎo lǐjiě wèntí.
Sweden Misstag är språngbrädor till visdom, lär vi av misstag, vi blir kloka genom att förstå problemen.
rus7897 Oshibki stupen’kami k mudrosti , my uznayem iz oshibki , my stanovimsya mudrymi , ponimaya problemy.
4523turkey Hatalar bilgelik basamak taşları olarak, biz sorunları anlayarak bilge olmak, hata öğrenirler.
images Gli errori sono le pietre miliari di saggezza, impariamo da errori, diventiamo saggi attraverso la comprensione dei problemi.
indonesiaID Kesalahan adalah batu loncatan untuk kebijaksanaan, kita belajar dari kesalahan, kita menjadi bijaksana dengan memahami masalah.

About Akhi Soufyan

If you see goodness from me, then that goodness is from The Creator. You should be thankful to The Creator for all of that. Cause I'm not the architect of that. I'm only the...the recipient. If you see weakness or shortcoming in me it's from my own weakness or shortcoming. And I ask The Creator and the people to forgive me for that. _______________________________ Website eigenaar voor een betere wereld en doel, niet gericht op verdiensten van geld maar goede daden. In de naam van Allah, de Barmhartige. Als je goedheid van mij ziet, dan is dat de goedheid van de Schepper (God). Wees De Schepper dankbaar voor dat. Want ik ben daar niet de architect van, ik ben alleen de ontvanger.

Posted on December 7, 2013, in QUOTES and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: