Misunderstandings come when you rush to conclusions, your understanding should open like a flower to the sun of truth.

gb copy Misunderstandings come when you rush to conclusions, your understanding should open like a flower to the sun of truth.
es copy Los malentendidos vienen cuando te lanzas a conclusiones, su comprensión debe abrirse como una flor al sol de la verdad.
nl copy Misverstanden komen wanneer je haast om conclusies, uw begrip zou moeten openen als een bloem naar de zon van de waarheid.
fr copy Malentendus viennent quand vous vous précipitez à des conclusions, votre compréhension devrait ouvrir comme une fleur au soleil de la vérité.
de copy Missverständnisse kommen, wenn Sie Schlussfolgerungen eilen, Ihr Verständnis, sollte wie eine Blume der Sonne der Wahrheit zu öffnen.
CN67867 误解,当你匆忙下结论来,你的理解应该开像一朵花,以真理的太阳。
Sweden Missförstånd komma när du rusa till slutsatser, din förståelse bör öppna som en blomma till solen av sanning.
rus7897 Недоразумения приходят, когда вы торопитесь с выводами, ваше понимание должно открыть, как цветок к солнцу истины.

About Akhi Soufyan

If you see goodness from me, then that goodness is from The Creator. You should be thankful to The Creator for all of that. Cause I'm not the architect of that. I'm only the...the recipient. If you see weakness or shortcoming in me it's from my own weakness or shortcoming. And I ask The Creator and the people to forgive me for that. _______________________________ Website eigenaar voor een betere wereld en doel, niet gericht op verdiensten van geld maar goede daden. In de naam van Allah, de Barmhartige. Als je goedheid van mij ziet, dan is dat de goedheid van de Schepper (God). Wees De Schepper dankbaar voor dat. Want ik ben daar niet de architect van, ik ben alleen de ontvanger.

Posted on November 27, 2013, in QUOTES and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: