Your work is to master reality, by learning to see things as they are, you will disperse the illusions that holds you back.

gb copy Your work is to master reality, by learning to see things as they are, you will disperse the illusions that holds you back.
es copy Su trabajo consiste en dominar la realidad, aprendiendo a ver las cosas como son, se dispersan las ilusiones que te detienen.
nl copy Uw werk is om de werkelijkheid te beheersen, door te leren om de dingen te zien zoals ze zijn, zal je de illusies die je tegenhouden versnipperen.
fr copy Votre travail est de maîtriser la réalité, en apprenant à voir les choses comme elles sont, vous disperser les illusions que vous retiennent.
de copy Ihre Arbeit ist, die Wirklichkeit zu meistern, indem wir lernen, Dinge zu sehen, wie sie sind, werden Sie die Illusionen, die Sie zurückhalten zu zerstreuen.

About Akhi Soufyan

If you see goodness from me, then that goodness is from The Creator. You should be thankful to The Creator for all of that. Cause I'm not the architect of that. I'm only the...the recipient. If you see weakness or shortcoming in me it's from my own weakness or shortcoming. And I ask The Creator and the people to forgive me for that. _______________________________ Website eigenaar voor een betere wereld en doel, niet gericht op verdiensten van geld maar goede daden. In de naam van Allah, de Barmhartige. Als je goedheid van mij ziet, dan is dat de goedheid van de Schepper (God). Wees De Schepper dankbaar voor dat. Want ik ben daar niet de architect van, ik ben alleen de ontvanger.

Posted on November 26, 2013, in QUOTES and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: