The best lessons in life are free. You don’t have to pay a university, you just have to pay attention.

gb copy The best lessons in life are free. You don’t have to pay a university, you just have to pay attention.
es copy Las mejores lecciones de la vida son gratis. Usted no tiene que pagar una universidad, sólo hay que prestar atención.
nl copy De beste lessen in het leven zijn gratis. Je hoeft een universiteit niet te betalen, je hoeft alleen maar aandacht te besteden.
fr copy Les meilleures leçons dans la vie sont gratuites. Vous n’avez pas à payer une université, vous avez juste à faire attention.
de copy Die besten Lektionen im Leben sind kostenlos. Sie müssen nicht, eine Universität zu zahlen, man muss nur darauf achten.

About Akhi Soufyan

If you see goodness from me, then that goodness is from The Creator. You should be thankful to The Creator for all of that. Cause I'm not the architect of that. I'm only the...the recipient. If you see weakness or shortcoming in me it's from my own weakness or shortcoming. And I ask The Creator and the people to forgive me for that. _______________________________ Website eigenaar voor een betere wereld en doel, niet gericht op verdiensten van geld maar goede daden. In de naam van Allah, de Barmhartige. Als je goedheid van mij ziet, dan is dat de goedheid van de Schepper (God). Wees De Schepper dankbaar voor dat. Want ik ben daar niet de architect van, ik ben alleen de ontvanger.

Posted on November 26, 2013, in QUOTES and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 1 Comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: