Our tongue is only a small soft flesh, but it’s capable of breaking the strongest bonds and destroying relationships. Guard your tongue.

gb copy Our tongue is only a small soft flesh, but it’s capable of breaking the strongest bonds and destroying relationships. Guard your tongue.
es copy Nuestra lengua es sólo una pequeña carne blanda, pero es capaz de romper los lazos más fuertes y la destrucción de las relaciones. Guarda tu lengua.
nl copy Onze tong is slechts een klein zacht stuk vlees, maar het is in staat de sterkste banden en relaties te vernietigen. Bewaak je tong.
fr copy Notre langue est seulement une petite chair tendre, mais il est capable de briser les liens forts et de détruire les relations. Garde ta langue.
de copy Unsere Zunge ist nur eine kleine weiche Fleisch, aber es ist in der Lage, brechen die stärksten Bindungen und Beziehungen zu zerstören. Schützen Sie Ihre Zunge.

About Akhi Soufyan

If you see goodness from me, then that goodness is from The Creator. You should be thankful to The Creator for all of that. Cause I'm not the architect of that. I'm only the...the recipient. If you see weakness or shortcoming in me it's from my own weakness or shortcoming. And I ask The Creator and the people to forgive me for that. _______________________________ Website eigenaar voor een betere wereld en doel, niet gericht op verdiensten van geld maar goede daden. In de naam van Allah, de Barmhartige. Als je goedheid van mij ziet, dan is dat de goedheid van de Schepper (God). Wees De Schepper dankbaar voor dat. Want ik ben daar niet de architect van, ik ben alleen de ontvanger.

Posted on November 23, 2013, in QUOTES and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: