Insufficient light results in reduced production of melatonin which makes it harder to get to sleep at night.

gb copy Insufficient light results in reduced production of melatonin which makes it harder to get to sleep at night.
es copy Resultados de luz insuficientes en reducción de la producción de la melatonina que hace más difícil conciliar el sueño por la noche.
nl copy Onvoldoende licht resulteert in een verminderde productie van melatonine, waardoor het moeilijker is om te slapen ‘s nachts.
fr copy Résultats de lumière insuffisante de la production réduite de la mélatonine qui rend plus difficile de trouver le sommeil la nuit.
de copy Zu wenig Licht führt zu einer verringerten Produktion von Melatonin, das es schwieriger, in der Nacht schlafen zu bekommen macht.

About Akhi Soufyan

If you see goodness from me, then that goodness is from The Creator. You should be thankful to The Creator for all of that. Cause I'm not the architect of that. I'm only the...the recipient. If you see weakness or shortcoming in me it's from my own weakness or shortcoming. And I ask The Creator and the people to forgive me for that. _______________________________ Website eigenaar voor een betere wereld en doel, niet gericht op verdiensten van geld maar goede daden. In de naam van Allah, de Barmhartige. Als je goedheid van mij ziet, dan is dat de goedheid van de Schepper (God). Wees De Schepper dankbaar voor dat. Want ik ben daar niet de architect van, ik ben alleen de ontvanger.

Posted on November 10, 2013, in QUOTES and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: